Seminarium licencjackie i praca dyplomowa I

Diploma seminar I

2023Z

Kod przedmiotu24S1-SEMIhi
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Beutin, Wolfgang, Deutsche Literaturgeschichte, t. -, Metzler, 1989, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi