Technologie informacyjne w humanistyczne i naukach społecznych

Information technologies in the humanities and social sciences

2023Z

Kod przedmiotu24S1-TECHINFWHINS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi