Tłumaczenie pisemne

Written Translation

2022L

Kod przedmiotu24S1-TLPISpowh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Lipczuk, E. Leibfried, K. Nerlicki, S. Feuchert, Lehr- und Übungsbuch zur deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Übersetzung, wyd. Szczecin: Agencja Wydawnicza Giga, 2001 2) -, Materiały przygotowane przez prowadzącego i udostępnione studentom - np. oryginalne dokumenty, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi