Tłumaczenie ustne

Interpreting

2022L

Kod przedmiotu24S1-TLUSh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jacek Florczak, Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka , CH. Beck, 2012, s. wszystkie 2) Janikowski Przemysław, Dydaktyka tłumaczenia ustnego, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2015, s. wszystkie
Literatura uzupełniająca
Uwagi