Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych

Contemporary Problems of German-speaking countries

2023Z

Kod przedmiotu24S1-WPKN
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Informacje o literaturze podstawowej zostaną przekazane na pierwszych zajęciach., t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi