Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych

Contemporary Problems of German-speaking countries

2023L

Kod przedmiotu24S1-WPKN2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Literatura oraz inne materiały zostaną przekazane na pierwszych zajęciach , t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi