Wstęp do teorii przekładu

Introduction to translation theory

2021Z

Kod przedmiotu24S1-WSTDOTPh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, PWN, 2017, s. wszystkie 2) A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne teorie przekładoznawcze, UAM, 1996, s. wszystkie 3) Pienkoś Jerzy, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne, PWN, 1993 4) Dedecius Karl, Die Kunst der Uebersetzung = Sztuka tłumaczenia, Collegium Polonicum, 2001 5) Balcerzan Edward, Literatura z literatury (strategie tłumaczy), Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 1998 6) E. Tabakowska, O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z "Europą" Normana Daviesa, Znak, 2008 7) Bogusława Whyatt et al., Tłumacz – praktyczne aspekty zawodu, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi