Wstęp do językoznawstwa

Introduction to linguistics

2021L

Kod przedmiotu24S1-WSTEPDOJEah
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lucyna Wille, Radosław Maziarz, Einführung in die Sprachwissenschaft , t. -, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi