Warsztaty translatorskie I - turystyka

Workshops in translation

2022L

Kod przedmiotu24S1-WT1
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dąmbska-Prokop U., Dąmbska-Prokop U. Warsztat tłumacza i jego pułapki. , Wyższa Szkoła Umiejętności, 2005, s. wszystkie 2) Białek E., „Gatunek tekstu a przekład (na materiale felietonu)” [w:] Przekład – język – kultura, Wydawnictwo UMCS, 2010, s. 119-139
Literatura uzupełniająca
Uwagi