Warsztaty translatorskie III - biznes

Translation workshop III - business

2023L

Kod przedmiotu24S1-WT3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Iwona Kienzler, Wörterbuch der Wirtschaftssprache: Bankwesen. Finanzen. Recht. Deutsch-Polnisch, Polnisch-Deutsch Słownik terminologii gospodarczej: Bankowość. Finanse. Prawo. Niemiecko-polski, polsko-niemiecki , C.H. Beck, 2007, s. wszsytkiee 2) Bogusława Whyatt i in., Tłumacz - praktyczne aspekty zawodu, Wydawnictwo Naukowe UaM, 2016, s. wszystkie
Literatura uzupełniająca
Uwagi