Wiedza o akwizycji i nauce języków

Knowledge of acquisition and language learning

2022L

Kod przedmiotu24S1-WoAiNJpowh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bimmel P., Rampillon U., Lernerautonomie und Lernstrategien, t. ---, Langenscheidt, 2000, s. --- 2) Butzkamm W., Psycholinguistik des Fremdsprachenunterrichts: natürliche Künstlichkeit: von der Muttersprache zur Fremdsprache, t. ---, A. Francke, 2002, s. 3-82 3) Myczko K., Konstrukty świadomości komunikacyjnej w kształceniu obcojęzycznym, t. nr 8, "Lingwistyka Stosowana", 2013, s. 93-102
Literatura uzupełniająca
Uwagi