Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna

Practical German - practical grammar

2023L

Kod przedmiotu24SX-PNJNGPa2h
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dreyer & Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Aktuell., Hueber, 2012 2) Hering, Axel & Matussek, Magdalena & Perlmann-Balme, Michaela , em Übungsgrammatik, Hueber, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi