Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna

Practical German - practical grammar

2021L

Kod przedmiotu24SX-PNJNGPah
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dreyer, Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik - Aktuell, Hueber, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi