Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna

Practical German - practical grammar

2022L

Kod przedmiotu24SX-PNJNGPapowh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dreyer, Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik - Aktuell, Hueber, 2015 2) Hall, Scheiner, Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene, Hueber, 2006 3) Buscha, Linthout, Das Mittelstufebuch DaF, t. 1, Schubert, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi