Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką

Practical German - speaking and lexis

2021L

Kod przedmiotu24SX-PNJNKZLa2h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Koithan, Ute; Schmitx, Helen, Sieber, Tanja; Sonntag, Ralf (2014) , Aspekte B1 neu plus, podręcznik i ćwiczenia, t. -, Klett-Langenscheidt, 2014, s. - 2) -, materiały dodatkowe pasujęce do zakresu tematycznego z innych pozycji książkowych na poziomie B1+, - ,
Literatura uzupełniająca
Uwagi