Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką

Practical German - speaking and lexis

2022Z

Kod przedmiotu24SX-PNJNKZLah
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ute, Koithan; Helen Schmitz; Tanja, Sieber; Ralf, Sonntag;, "Aspekte neu B1+ Lehrbuch, Langenscheidt, 2014 2) Ute, Koithan; Helen Schmitz; Tanja, Sieber; Ralf, Ochman, Aspekte neu B1+ Arbeitsbuch, Klett/Langenscheidt, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi