Historia literatury rosyjskiej II

History of Russian Literature II

2020Z

Kod przedmiotu1424S1O-HLRIIh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria literatury rosyjskiej I
Wymagania wstępneStudenci powinni dysponować wiedzą z zakresu wstępu do literaturoznawstwa i historii literatury rosyjskiej I.
Opis ćwiczeńObraz społeczeństwa rosyjskiego w epoce Puszkinowskiej na przykładzie „Eugeniusza Oniegina” Aleksandra Puszkina. Charakterystyka postaci. Oniegin jako „zbędny człowiek”. Romantyzm Leńskiego. Postaci kobiece w utworze: Olga, Tatiana. Obraz moskiewskiej, petersburskiej i prowincjonalnej szlachty. Cechy gatunkowe utworu „Eugeniusz Oniegin”. Obraz wojny w „Opowiadaniach sewastopolskich” Lwa Tołstoja. Ewolucja wojny. Sens i filozofia wojny. Problem prawdziwego heroizmu, patriotyzmu oraz egoizmu i wyrachowania podczas wojny. Kompozycja utworu. Specyfika analizy psychologicznej bohaterów powieści „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego. Proces duchowej ewolucji Raskolnikowa. Sonia Marmieładowa jako „święta grzesznica”. Sobowtóry Raskolnikowa: Swidrigajłow, Łużyn. Rodzina Marmieładowych. Uniwersalizm „Zbrodni i kary”. Kompozycja utworu. Aktualność/ponadczasowość problematyki komedii „Rewizor” Nikołaja Gogola. Chlestakow i „chlestakowszczyzna”. Obrazy urzędników. „Śmiech przez łzy” w komedii. Ponadczasowość „Rewizora”. Kompozycja utworu. Antyutopia jako gatunek literacki na przykładzie powieści Jewgienija Zamiatina „My”. Problem sensu istnienia jednostki w totalitarnej rzeczywistości. Obraz „społeczeństwa przyszłości” w powieści. Cechy gatunkowe utworu „My”. Świat realny i świat fantastyczny w powieści Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”. Woland i jego diabelska świta – charakterystyka. Temat dobra i zła. Obraz Moskwy. Problem pisarza i twórczości. Kompozycja powieści. Konflikt pokoleń w sztuce Aleksandra Wampiłowa „Starszy syn”. Moralno-filozoficzna problematyka sztuki. Konflikt „ojców” i „dzieci”. Kompozycja komedii. Lektury obowiązkowe Александр Пушкин, «Евгений Онегин» Лев Толстой, «Севастопольские рассказы» Федор Достоевский, «Преступление и наказание» Николай Гоголь, «Ревизор» Евгений Замятин, «Мы» Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита» Алкусаелр Вампилом, «Старший сын» Lektury uzupełniające Адександр Пушкин, стихотворения, «Руслан и Людмила» Михаил Лермонтов, «Маскарад» Лев Толстой, «Анна Каренина» Николай Гоголь, «Мертвые души» Федор Достоевский, «Братья Карамазовы» Иван Тургенев, «Отцы и дети» Александр Островский, «Гроза» Михаил Салтыков-Щедрин, cказки Николай Чернышевский, «Что делать» Антон Чехов, «Вишневый сад»
Opis wykładówZagadnienie prądów i kierunków literackich. Proza, poezja, dramat jako trzy typy wrażliwości twórczej i odbiorczej. Romantyzm rosyjski. Literatura „Złotego wieku”. Modernizm rosyjski. Literatura po 1956 roku. Postmodernizm. Wieczne tematy w poezji rosyjskiej. Dramaturgia rosyjska. Rosyjska powieść psychologiczna. Fantastyka w literaturze rosyjskiej. Satyra w literaturze rosyjskiej. Powieść historyczna. Proza wiejska.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem historyczno-literackim XIX i XX wieku, jego uwarunkowaniami, rozwojem twórczości poszczególnych pisarzy oraz dziejami towarzyszącymi owej twórczości. Zadaniem zajęć jest także wskazanie metod i sposobów analizowania i interpretacji tekstów literackich. Celem wykładów jest zapoznanie studentów z literaturą rosyjską XVIII, XIX i XX wieku. Analiza poszczególnych utworów przybliży studentom tematykę, problematykę i wartości artystyczne wybranych utworów. Analiza procesu historyczno-literackiego, kierunków i tendencji w tej literaturze przybliży słuchaczom najważniejsze fakty z dziejów literatury rosyjskiej XVIII, XIX i XX wieku.
Literatura podstawowa1) Barański Z, Semczuk A. (red)., Literatura rosyjska w zarysie, Warszawa, 1986 2) Porębina G., Poręba S., Historia literatury rosyjskiej. 1917-1991, Katowice, 1994 3) Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н., Современная русская литература 1950-1990-е годы, том 1, 2, Москва, 2003
Literatura uzupełniająca1) Mucha B., Historia literatury rosyjskiej. Od początków do czasów najnowszych, Wrocław, 2002
Uwagi