Historia literatury rosyjskiej IV

History of Russian Literature IV

2021Z

Kod przedmiotu1424S1O-HLRIVh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do literaturoznawstwa. Historia literatury rosyjskiej III
Wymagania wstępneStudenci powinni dysponować wiedzą z zakresu wstępu do literaturoznawstwa i historii literatury rosyjskiej III.
Opis ćwiczeńProcesy literackie „Oblicza miłości” w świecie przedstawionym w utworach I. Bunina. Model świata w utopii współczesnej (na przykładzie twórczości W. Wojnowicza). Opozycja Wschód – Zachód w twórczości I. Brodskiego. Człowiek w państwie totalitarnym (na przykładzie twórczości A. Sołżenicyna). Poszukiwania „bohatera naszych czasów” we współczesnej literaturze rosyjskiej (na przykładzie twórczości S. Szargunowa). Fenomen teatru J. Griszkowca. Komedia w gatunku powieści detektywistycznej (twórczość B. Akunina). Lektury obowiązkowe Иван Бунин, «Темные аллеи» Владимир Войнович, «Москва 2024» Иосиф Бродский, стихотворения Александр Солженицын, «Один день Ивана Денисовича» Сергей Шаргунов, «Ура!» Евгений Гришковец, «Как я съел собаку» Борис Акунин, «Чайка» Lektury uzupełniające Иван Бунин, «Господин из Сан-Франциско» Надежда Тэффи, рассказы Михаил Шолохов, «Тихий Дон» Дмитрий Пригов, стихотворения Варлам Шаламов, «Колымские рассказы» Владимир Маканин, «Андерграунд, или Герой нашего времени» Людмила Улицкая, «Медея и ее дети» Сергей Довлатов, новеллы из сборника «Компромисс» Дмитрий Быков, «ЖЭ» Владимир и Олег Пресняковы, «Изображая жертву»
Opis wykładówProcesy literackie Rosyjscy laureaci literackiej Nagrody Nobla (przedstawiciele, kontrkandydaci, kontekst historyczny i polityczny). Literatura emigracyjna (terminologia, geneza, periodyzacja, ośrodki, przedstawiciele, znaczenie). Polityka i literatura (periodyzacja, uwarunkowania historyczne, przedstawiciele). Literatura alternatywna wobec nurtu oficjalnego. Model świata we współczesnej antyutopii (twórczość pisarzy: J. Daniel, W. Wojnowicz, L. Pietruszewska, W. Makanin, T. Tołstoj, D. Prigow). Ewolucja tematów i motywów literackich. Ewolucje postaci literackich. Humor i satyra we współczesnej literaturze. Obraz Petersburga w prozie rosyjskiej. Współczesna literatura popularna. Współczesna literatura kobieca. Poezja wizualna.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi procesami literackimi w literaturze rosyjskiej na przestrzeni dziejów. Analiza wybranych zabytków piśmiennictwa rosyjskiego ukaże ewolucję zarówno literatury rosyjskiej jako całego procesu (od XIX do XXI w.), jak i poszczególnych pisarzy.
Literatura podstawowa1) Porębina G., Poręba S., Historia literatury rosyjskiej. 1917-1991, Katowice , 1994 2) Акимов В., От Блока до Солженицына. Путеводитель по русской литературе XX века, Санкт-Петербург, 2010
Literatura uzupełniająca1) Barański Z, Semczuk A. (red)., Literatura rosyjska w zarysie, Warszawa, 1986 2) Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н., Современная русская литература 1950-1990-е годы, том 1, 2, Москва, 2003 3) Журавлев В.П. (ред.), Русская литература XX века, Москва, 2004
UwagiZajęcia są prowadzone w języku rosyjskim. Trudniejsze zagadnienia mogą być wyjaśnione w języku polskim.