Kultura Rosji I

Culture of Russia I

2019L

Kod przedmiotu1424S1O-KRIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria Rosji
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień z zakresu przedmiotu Historia Rosji, wiedza o kulturze na poziomie szkoły sredniej
Opis ćwiczeńŚredniowieczna sztuka rosyjska; malarstwo staroruskie; architektura staroruska; ikony rosyjskie.
Opis wykładówMitologia wschodniosłowiańska; magia i kult przodków; chrzest Rusi; prawosławie; Państwo Moskiewskie. Moskwa – trzeci Rzym: modele świata; izomorfizm świata, państwa i domu; model świata – matrioszki.
Cel kształceniaprzedstawienie wieloaspektowej wiedzy o Rosji niezbędnej do rozumienia jej fenomenu mentalnego, kulturowego, historyczno-politycznego i społecznego.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi