Proseminarium językoznawcze

Linguistic Seminar

2020L

Kod przedmiotu1424S1O-PJEZh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWstęp do językoznawstwa
Wymagania wstępneogólna wiedza językoznawcza, dobra znajomość języka rosyjskiego
Opis ćwiczeńStyl naukowy. Charakterystyka i zastosowanie stylu naukowego. Sposoby organizacji pracy z tekstem i rodzaje tekstów naukowych: plan, wypiska, cytat, tezy, konspekt, wykład, adnotacja, referat, wykład, artykuł. Słownictwo i konstrukcje stosowane w planach, wypiskach, tezach, adnotacjach i referatach.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaZapoznanie ze stylem naukowym, charakterystycznymi realizacjami językowymi. Poznanie głównych typów tekstów naukowych i sposobów pracy z nimi. Doskonalenie praktycznych umiejętności czytania, odbioru, analizy i tworzenia tekstów naukowych. Rozszerzenie lingwistycznych kompetencji studenta w zakresie literatury naukowej, doskonalenie ogólnych nawyków komunikacyjnych. Tworzenie wtórnych tekstów naukowych.
Literatura podstawowa1) Колесникова Н.И., От конспекта к диссертации: Учебн. пособие по развитию навыков письменной речи. , Флинта-Наука, 2002 2) Введенская Л.А., Павлова Л.Г, Культура и искусство речи. Современная риторика, Феникс, 1999 3) Соловьева Н.Н., Основы подготовки к научной деятельности и оформление ее результатов (для студентов и аспирантов)., Изд-во АПК и ПРО, 2001
Literatura uzupełniająca1) Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Деловая риторика: Учебн. пособие для вузов, Р/Д: Март, 2002 2) Михайличенко Н.А. , Риторика: Учебн. пособие для учащихся гимназий, лицеев и школ гуманитарного профиля., Новая школа, 1994
Uwagi