PNJR konwersacje I

Russian Language - Conversation Workshop I

2020Z

Kod przedmiotu1424S1O-PJNRKIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJR konwersacje
Wymagania wstępne Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1
Opis ćwiczeń „W zdrowym ciele – zdrowy duch” 1. Wygląd zewnętrzny człowieka. Ubrania. Dodatki. 1. Charakterystyka człowieka. Temperament. 2. Młodzież – problemy wychowawcze. 3. Miłość, emocje, uczucia
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia Student wzbogaca słownictwo i poznaje i utrwala gramatykę języka rosyjskiego, zbliżając się do poziomu biegłości językowej B2, co pozwala mu na rozumienie tekstów na tematy objęte programem, rozumienie argumentacji i sformułowanych wniosków oraz opinii krytycznych, czyli efektywną komunikację interpersonalna i społeczną. W tekstach rozpoznaje poznane zjawiska leksykalne, gramatyczne. Dba o poprawność swoich wypowiedzi pod względem fonologicznym, posiada kompetencję ortoepiczną.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Pado A, wyd. WSiP, Читай, пиши, говори , 1997r., tom 1,2
UwagiBrak