PNJR czytanie z leksyką III

Russian Language - Reading and Vocabulary Workshop III

2021Z

Kod przedmiotu1424S1O-PNJRCZIIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające Praktyczna nauka języka rosyjskiego II rok
Wymagania wstępneZnajomość języka rosyjskiego na poziomie B1+
Opis ćwiczeń I. Rynek pracy 1. Zatrudnienie 2. Banki, pieniądze. 3. Biznes. 4. Reklama. 5. Wolne strefy ekonomiczne.
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia Zadaniem ćwiczeń z czytania z leksyką jest opanowanie i doskonalenie przez studentów sprawności czytania na poziomie B2+ i zbliżenia się do poziomu C1 (według ESOKJ) oraz opanowanie leksyki przewidzianej programem i osiągnięcie biegłości językowej na poziomie B2+ i zbliżenie się do poziomu C1.
Literatura podstawowa1) W. Galas, W. Gromulska, L. Hoffman, M. Polak-Jasieńska, Русский язык для деловых людей, t. 1, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2004 2) В.К.Лебедев, Е.Н. Петухова, Деловая поездка в Россию, Златоуст, 2002 3) E. Stefańska, В мире бизнеса, Poltex, Warszawa, 2016 4) J. Dobrowolski, Туры по России, Język rosyjski dla zaawansowanych, COIG, 2003 5) Д.А. Парнов, Секреты выбора профессии, Книжный мир, Москва, 2014
Literatura uzupełniająca1) J. Dosz, J. Gregorczyk, J. Szubska, Экспедиция , t. 3, Juka, Warszawa , 2005 2) Н.А. Мельникова, Пособие по профориентационной работе с учащимися 9-х классов, Комсомольское,
UwagiBrak