PNJR czytanie z leksyką IV

Russian Language - Reading and Vocabulary Workshop IV

2021L

Kod przedmiotu1424S1O-PNJRCZIVh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające Praktyczna nauka języka rosyjskiego II rok
Wymagania wstępneZnajomość języka na poziomie B2
Opis ćwiczeń I. Rynek pracy 1. Start-up, franczyza. 2. Unia Europejska 3. Korespondencja handlowa II. Jedziemy do Rosji. 1. Co wiemy o Rosji? 2. Praca biura turystycznego. 3. Organizacja wycieczek do Rosji.
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia Zadaniem ćwiczeń z czytania z leksyką jest opanowanie i doskonalenie przez studentów sprawności czytania na poziomie B2+ i zbliżenia się do poziomu C1 (według ESOKJ) oraz opanowanie leksyki przewidzianej programem i osiągnięcie biegłości językowej na poziomie B2+ i zbliżenie się do poziomu C1.
Literatura podstawowa1) В.К.Лебедев, Е.Н. Петухова, Деловая поездка в Россию, Златоуст, 2002 2) W. Galas, W. Gromulska, L. Hoffman, M. Polak-Jasieńska, Русский язык для деловых людей, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2004 3) E. Stefańska, В мире бизнеса, Poltex, Warszawa, 2016 4) J. Dobrowolski, Język rosyjski dla zaawansowanych, COIG, 2003 5) E. Stefańska, В мире бизнеса, Poltex, Warszawa, 2016
Literatura uzupełniająca1) Н.А. Мельникова, Пособие по профориентационной работе с учащимися 9-х классов , Комсомольское, 2010 2) J. Dosz, J. Gregorczyk, Экспедиция, Juka, Warszawa , 2005
UwagiBrak