PNJR kurs zintegrowany II

Russian Language - Integrated Course II

2019L

Kod przedmiotu1424S1O-PNJRIIh
Punkty ECTS 9
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające kurs zintegrowany I
Wymagania wstępne zaliczenie kursu zintegrowanego I
Opis ćwiczeń Mój dzień powszedni. Miasto – komunikacja miejska. Czas wolny, zainteresowania, hobby. Produkty żywnościowe. Zakupy. Wypoczynek. Szkoła. Wyższa uczelnia. Odmiana rzeczowników. Odmiana przymiotników. Odmiana czasowników. Zasady pisowni znaków miękkiego i twardego, samogłosek nieakcentowanych, samogłosek po syczących, przedrostków, grup spółgłoskowych.
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia Celem kształcenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji określonych efektami kształcenia, ukształtowanie podstawowych sprawności językowych (rozumienie, mówienie, pisanie, czytanie) na poziomie A-2 (B-1) na materiale, zawierającym treści wskazane w programie.
Literatura podstawowa1) A.Gołubiewa, N.Kowalska, Russkij jazyk siegodnia, Agmen, 2000 2) A.Gołubiewa, W.Czeczuga, P.Węcławiak, Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, PWN, 2012 3) N.Kowalska, D.Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, REA, 2008 4) D.Dziewanowska, Ćwiczenia praktyczne z ortografii rosyjskiej, Kraków, 1996
Literatura uzupełniająca1) A.Pado, Start.ru, WSiP, 2000 2) J.Orzechowska, E.Pociechina, Azbucznyje istiny, UWM, 2008 3) T.Borucki, Uprażnienija po prakticzeskoj grammatikie russkogo jazyka, Kraków, 1997
UwagiBrak