PNJR kurs zintegrowany I

Russian Language - Integrated Course I

2019Z

Kod przedmiotu1424S1O-PNJRIh
Punkty ECTS 18,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń Wprowadzanie alfabetu rosyjskiego. Przedstawianie się. Zawieranie znajomości. Rodzina. Wiek. Etapy życia. Zawód. Sposoby dorabiania. Praca dorywcza. Miejsce zamieszkania. Odmiana zaimków osobowych i dzierżawczych. Odmiana rzeczowników. Zasady pisowni znaków miękkiego i twardego, samogłosek nieakcentowanych, samogłosek po syczących, przedrostków, grup spółgłoskowych.
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia Celem kształcenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji określonych efektami kształcenia, ukształtowanie podstawowych sprawności językowych (rozumienie, mówienie, pisanie, czytanie) na poziomie A-2 (B-1) na materiale, zawierającym treści wskazane w programie.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) A.Pado, wyd. WSiP, Start.ru, 2006r., tom
Uwagi