PNJR konwersacje III

Russian Language - Conversation Workshop III

2021Z

Kod przedmiotu1424S1O-PNJRKIIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające Praktyczna nauka języka rosyjskiego II rok
Wymagania wstępne Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1+
Opis ćwiczeń I. Pierwsza praca 1. Zatrudnienie 2. Banki, pieniądze. 3. Biznes. 4. Reklama. 5. Wolne strefy ekonomiczne.
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia Zadaniem ćwiczeń z PNJR konwersacje jest kształtowanie sprawności językowych, przede wszystkim mówienia oraz osiągnięcie przez studentów biegłości językowej na poziomie B2 i zbliżenia się do poziomu C1 (według ESOKJ).
Literatura podstawowa1) . В.К.Лебедев, Е.Н. Петухова, Деловая поездка в Россию, Златоуст, 2002 2) W. Galas, W. Gromulska, L. Hoffman, M. Polak-Jasieńska, Русский язык для деловых людей, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2004 3) E. Stefańska, В мире бизнеса, Poltex, Warszawa, 2016 4) J. Dobrowolski, Туры по России, Język rosyjski dla zaawansowanych, COIG, 2003 5) Д.А. Парнов, Секреты выбора профессии , Книжный мир, Москв, 2008
Literatura uzupełniająca1) Н.А. Мельникова, Пособие по профориентационной работе с учащимися 9-х классов, Комсомольское, 2014 2) J. Dosz, J. Gregorczyk, J. Szubska, Экспедиция, Juka, Warszawa , 2005
UwagiBrak