PNJR konwersacje IV

Russian Language - Conversation Workshop IV

2021L

Kod przedmiotu1424S1O-PNJRKIVh
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające Praktyczna nauka języka rosyjskiego II rok
Wymagania wstępneZnajomość języka na poziomie B2
Opis ćwiczeń I. Pierwsza praca 1. Start-up, franczyza. 2. Unia Europejska 3. Korespondencja handlowa II. Jedziemy do Rosji. 1. Co wiemy o Rosji? 2. Praca biura turystycznego. 3. Organizacja wycieczek do Rosji.
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia Zadaniem ćwiczeń z PNJR konwersacje jest kształtowanie sprawności językowych, przede wszystkim mówienia oraz osiągnięcie przez studentów biegłości językowej na poziomie B2 i zbliżenia się do poziomu C1 (według ESOKJ).
Literatura podstawowa1) В.К.Лебедев, Е.Н. Петухова, Деловая поездка в Россию, Златоуст, 2002 2) W. Galas, W. Gromulska, L. Hoffman, M. Polak-Jasieńska, Русский язык для деловых людей, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2004 3) E. Stefańska, В мире бизнеса, Poltex, Warszawa, 20016 4) J. Dobrowolski, Туры по России, Język rosyjski dla zaawansowanych, COIG, 2003 5) Д.А. Парнов, Секреты выбора профессии, Книжный мир, Москва, 2014
Literatura uzupełniająca1) Н.А. Мельникова, Пособие по профориентационной работе с учащимися 9-х классов , Комсомольское, 2010 2) J. Dosz, J. Gregorczyk, J. Szubska, Экспедиция, Juka, Warszawa , 2005
UwagiBrak