Praktyczna nauka języka rosyjskiego: gramatyka z ortografią IV – czytanie z leksyką IV – konwersacje IV

Russian Language - Reading and Vocabulary Workshop IV, Grammar and Spelling Workshop IV, Russian Language - Conversation Workshop IV

2021L

Kod przedmiotu1424S1O-PNJRfraah
Punkty ECTS 0
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi