Proseminarium kulturoznawcze

Culture Seminar

2020L

Kod przedmiotu1424S1O-PROKULTh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnezaliczenie przedmiotów historia Rosji, kultura Rosji I, kultura Rosji II
Opis ćwiczeń1. Specyfika pracy dyplomowej. Struktura. Sporządzanie aparatu naukowego. 2. Pojęcia kulturoznawstwo, kultura, potencjał kulturowy. 3. Początki kultury rosyjskiej – przyjęcie chrześcijaństwa na Rusi, literatura przekładowa, żywoty świętych. Specyfika prawosławia. 4. Ikona jako przykład sztuki sakralnej. Twórcy najstarszych ikon, najważniejsze centra „pisania” ikony rosyjskiej. Sztuka pisania ikon. Ikona jako przykład bezcennej sztuki o znaczeniu światowym. 5. Rola reform Piotra I w otwieraniu się na zachodnią cywilizację (rozwój architektury, malarstwa i muzyki, literatury pięknej, nauki). Przenikanie do Rosji zachodnich trendów w sztuce i literaturze. 6. Wszechobecność w kulturze rosyjskiej elementów folkloru (rękodzieło, malarstwo, literatura, muzyka). 7. Kształtowanie się w XVII wieku sztuki teatralnej i baletowej. 8. Rosyjska opera narodowa – twórczość M. Glinki i in. 9. Rosyjska opera połowy i drugiej połowy XIX wieku (Czajkowski, Musorgski, Borodin, Rimski-Korsakow). 10. „Złoty wiek” w rosyjskiej literaturze XIX wieku. 11. Nowe trendy w literaturze rosyjskiej końca XIX i początku XX wieku. 12. Tzw. rosyjskie balety (Diagilew) i ich rola w propagowaniu rosyjskiej sztuki muzycznej i baletowej. 13. Przełom 1917 roku i wpływ tych wydarzeń na życie kulturalne. 14. Rozwój filmu radzieckiego lat 20-30-tych. 15. Kult jednostki i wpływ tego negatywnego zjawiska na życie kulturalne lat 30-tych i połowy 50-tych. Podsumowanie.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem proseminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy naukowej, uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych związanych z wybraną specjalnością oraz zapoznanie z zasadami pisania prac naukowych z uwzględnieniem technicznych wymogów, dotyczących przygotowania prac licencjackich.
Literatura podstawowa1) Сергей А. Вишняков, «Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство», , Флинта-Наука, 2012 2) Cергей А. Вишняков, «Культура России от древней Руси до наших дней (культуроведение России), Флинта-Наука, 2008 3) Алексеев А.И., Измозик В.С., Культурология. История культуры России , СЗТГУ, 2005
Literatura uzupełniająca1) Т.Г. Дорофеева, И.Н. Мавлюдов, Культурология. Учебное пособие для бакалавров., ГСХА , 2012
Uwagi