Proseminarium literaturoznawcze

Literary Seminar

2020L

Kod przedmiotu1424S1O-PROLITh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWstęp do literaturoznawstwa
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńNauka o literaturze. Podstawowe pojęcia. Metodologia badań literaturoznawczych. Psychoanaliza (Sny Raskolnikowa). Intertekstualność – między słowami, między światami. Wprowadzenie do edycji tekstu (praca w programie MS WORD, podstawowe wymogi przy pisaniu pracy licencjackiej). Współczesna narratologia (relacje bohater-narrator-styl myślenia). Dekorator Borisa Akunina - monstrualny” umysł gotyckiego zabójcy. Metody sporządzania opisu bibliograficznego. Podstawowe pojęcia z zakresu fenomenologii. Teoria dzieła Romana Ingardena. Motyw wody w literaturze rosyjskiej). Podstawowe pojęcia z semiotyki (Umberto Eko i tartuska szkoła semiotyki). Lustro jako obiekt semiotyczny) (Nabokov, Briusow). Podstawowe pojęcia z zakresu literatury feministycznej. Fenomen „kobiecego kryminału” (Daria Doncowa, Aleksandra Marinina, Anna Małyszewa).
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi kierunkami metodologicznymi we współczesnym literaturoznawstwie. Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania oraz wykorzystywania źródeł oraz informacji w nich zawartych. Zastosowania zdobytej wiedzy podczas przygotowania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa.
Literatura podstawowa1) H. Markiewicz, J. Sławiński (red.), Nowe problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, Wydawnictwo Literackie, 1992 2) M.P. Markowski, R. Nycz (red.), Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Universitas, 2006 3) Z. Mitosek, Teorie badań literackich. Przegląd historyczny, Państ. Wydaw. Naukowe, 1998
Literatura uzupełniająca1) S. Skwarczyńska, Kierunki w badaniach literackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1984 2) T. Walas, R. Nycz (red.), Kulturowa teoria literatury. Poetyki, problematyki, interpretacje, Universitas, 2012
Uwagi