Przedmiot z zakresu kształcenia-filologia rosyjska II

2020Z

Kod przedmiotu1424S1O-PSIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi