Przedmiot z zakresu ksztłacenia-filologia rosyjska IV

2021Z

Kod przedmiotu1424S1O-PSIVh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi