Przedmiot z zakresu kształcenia-filologia rosyjska I

2019L

Kod przedmiotu1424S1O-PSIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi