Seminarium licencjackie i praca dyplomowa

BA seminar and thesis

2021L

Kod przedmiotu1424S1O-SEMIPDII
Punkty ECTS 10
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńWybrane zagadnienia z zakresu dyscypliny wiodącej seminarium, wybrane zagadnienia z przedmiotów badań wybranych przez dyplomantów (wybór obiektu i przedmiotu badań, wybór metody badawczej, analiza materiałów źródłowych, analiza literatury naukowej, przygotowanie bibliografii).
Opis wykładówbrak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szkutnik Zdzisław, Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentów , Wydawnictwo Poznańskie, 2005 2) Zbroińska Barbara, Piszę pracę licencjacką i magisterską: praktyczne wskazówki dla studenta , WSEPiNM , 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi