Stylistyka i kultura słowa II

Stylistics and the culture of the word

2020Z

Kod przedmiotu1424S1O-SKSIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJR
Wymagania wstępneWładanie językiem rosyjskim na poziomie A2 ESOKJ
Opis ćwiczeńCurriculum vitae. Dane biograficzne. Umiejętności sekretarza-referenta. Cechy charakteru. Umiejętności miękkie. Podstawy etykiety w pracy. Harmonogram. Plan zadań. Praca nauczyciela, wykładowcy. Obsługa komputera. Poruszanie się po mieście. Zdarzenie komunikacyjne. W szkole i w pracy. Komunikacja interpersonalna na różnych szczeblach. Sposoby spędzania czasu wolnego. W mieszkaniu. Wynajęcie, kupno i wyposażenie mieszkania. Naprawy i remonty. Wybór i ocena produktów spożywczych. Zasady zdrowego odżywiania się. Przygotowanie jedzenia i posiłki w domu i w restauracji. Porady dietetyczne i żywieniowe. Wygląd zewnętrzny człowieka. Wizyta u fryzjera i kosmetyczki. Porady stylistów. Zdrowie i choroba. Wizyta u lekarza. Zdrowy tryb życia. Pogoda i klimat. Różnorodność przyrody Rosji. Biuro turystyczne. Wycieczki w kraju i za granicą. Człowiek a fauna. Zwierzęta domowe. Porady behawiorystyczne a weterynaryjne. Kultura i sztuka Rosji. Style w historii sztuki. Gusta i opinie. Geografia Rosji. Systemy polityczne, struktura społeczeństwa.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem kursu jest opanowanie środków stylistycznych języka rosyjskiego na poziomie B1 ESOKJ, kształtowanie umiejętności analizy lingwistycznej tekstu w zakresie poprawnego doboru i zastosowania środków stylistycznych w wypowiedzi ustnej i pisemnej dostosowanej do sfery komunikacji, kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcji i użytkowania niezbędnej informacji z wykorzystaniem słowników, literatury przedmiotu i źródeł elektronicznych, umiejętności interpretacji zdobytej wiedzy i stosowania nabytych umiejętności podczas dalszej nauki i pracy naukowej, kształtowanie odpowiednich postaw wobec podejścia do różnic, które przejawiają się w społeczeństwie wielokulturowym i wielojęzykowym.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Колесов В. В. , wyd. Ленинград, КУльтура речи - культура поведения, 1988r., tom 2) Розенталь Д. И., wyd. Москва, Практическая стилистика русского языка, 2009r., tom
Uwagi