Stylistyka i kultura słowa I

Stylistics and the culture of the word

2019L

Kod przedmiotu1424S1O-SKSIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJR, Wstęp do językoznawstwa
Wymagania wstępneWładanie językiem rosyjskim na poziomie A2-B1 ESOKJ
Opis ćwiczeń1. Zawarcie znajomości. Podstawy etykiety. 2. Moja rodzina. Nazwy zawodów. 3. Moje zajęcia. Planowanie dnia. 4. Poruszanie się po mieście. Korzystanie z komunikacji miejskiej. 5. W szkole i w pracy. Komunikacja interpersonalna na różnych szczeblach. 6. W mieszkaniu. Wynajęcie, kupni i wyposażenie mieszkania. 7. W sklepie. Zakupy produktów spożywczych. 8. Przygotowanie posiłków. Porady kulinarne. 9. Wygląd zewnętrzny człowieka. Dobór i kupno ubrań i obuwia. 10. Zdrowie i choroba. Wizyta u lekarza. 11. Pogoda i klimat. 12. Urlopy i wakacje. Turystyka. 13. Człowiek i przyroda. Zwierzęta domowe. 14. Kultura i sztuka Rosji. 15. Struktura społeczeństwa w Rosji.
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaDać pojęcie o stylistyce tekstów pisanych w języku rosyjskim. Nauczyć studentów rozróżniać i tworzyć teksty w stylu neutralnym pod względem słownictwa, gramatyki i frazeologii.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Колесов В. В. , wyd. Ленинград, Культура речи - культура поведения, 1988r., tom 2) Крейдлин Г. Е. , wyd. Москва, Невербальная семиотика. Язык тела и естественный язык, 2002r., tom 3) Фрмановская Н. И. , wyd. Москва, Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход, 2002r., tom
UwagiBrak