Wykład monograficzny II

Monographic lecture II

2021L

Kod przedmiotu1424S1O-WMIIfrh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do literaturoznawstwa, Historia literatury rosyjskiej.
Wymagania wstępnewiedza o literaturze klasycznej i współczesnej, uzyskana na poszczególnych zajęciach w poprzednich semestrach studiów licencjackich, oraz znajomość języka rosyjskiego pozwalająca czynnie przyswajać treść wykładów.
Opis ćwiczeńPrzedmiot realizowany w formie wykładów
Opis wykładówTreść wykładów obejmuje szereg najważniejszych aspektów w zakresie procesu historycznoliterackiego ukraińskiej literatury pięknej, interpretowanej w kontekście problemów współczesności; mianowicie: charakterystyka czołowych etapów, nurtów i stylów literatury narodowej; ukraińska literatura piękna a Pismo Święte; znaczenie ukraińskiej klasyki literackiej dla współczesnych; postmodernizm ukraiński a transformacje narodowe; współczesna literatura ukraińska tłumaczona na język polski (Jurij Ardruchowycz, Oksana Zabużko i inni).
Cel kształceniaprzekazanie pogłębionej, specjalistycznej wiedzy z zakresu tematu wykładu monograficznego; wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji; wykształcenie nawyku ustawicznego kształcenia i gotowości do stałego rozwoju zawodowego.
Literatura podstawowa1) Mucha B., Zarys literatury ukraińskiej i białoruskiej , Piotrków Trybunalski , 2000 2) Jakóbiec M., Literatura ukraińska, w: Dzieje literatur europejskich 3, cz. 1, Warszawa, 1989, s. 538-546 3) Kornijenko A., Ukraiński modernizm. Próba periodyzacji procesu historycznoliterackiego, Kraków, 1998 4) Kozak S., Z dziejów Ukrainy. Religia. Kultura. Myśl społeczna: Studia i szkice, Warszawa, 2006 5) Nieuważny F., O poezji ukraińskiej. Od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko, Białystok, MCMXCIII 6) red. W. Piłat, W kręgu kultury ukraińskiej, Olsztyn , 1995
Literatura uzupełniająca1) Pilipowicz D., Rozmowa o duchowym świecie. Hryhorij Skoworoda. Filozofia – Teologia – Mistyka, Kraków, 2010 2) Wójtowicz S., Dramatopisarstwo Łesi Ukrainki. Horyzont aksjologiczny refleksji kulturowych, Wrocław, 2008 3) Mokry W., Ukraina Wasyla Stefanyka, Kraków , 2001 4) Nowacki A., „Myśli pod prąd”. Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925–1928, Lublin , 2013 5) Zambrzycka M., Sacrum i profanum w prozie Walerija Szewczuka, Warszawa – Ivano-Frankivs’k , 2015 6) red. Warszawa – Ivano-Frankivs’k , Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej, Warszawa – Ivano-Frankivs’k , 2013 7) Świetlicki M., Kiedy chłopcy zostają mężczyznami? Męskość jako projekt w prozie Serhija Żadana, Wrocław, 2016
UwagiBrak