Gramatyka opisowa języka rosyjskiego III

Descriptive Grammar of Russian III

2022L

Kod przedmiotu24S1-GOJRIIIh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Анисимова Е.А. Кавинкина И.Н. , Грамматика. Глагол. Наречие. Служебные части речи и другие классы слов. , Гордно: ГрГУ, 2011 2) Анисимова Е.А. Кавинкина И.Н. , Грамматика. Морфология. Именные части речи. , Гродно: ГрГУ, 2009 3) Смольская Л.И. , Синтаксис простого предложения: конструктивный уровень. , Гродно, 2003 4) Смольская Л.И. , Современный русский язык: синтаксис сложного предложения. Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы. , Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы. , 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi