Gramatyka opisowa języka rosyjskiego I

Descriptive Grammar of Russian I

2021L

Kod przedmiotu24S1-GOJRIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Пустошило Е.П. , Лексикология. Фразеология. Лексикография. , Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2011 2) Камалова А.А. (ред.) , Лингвистический анализ в вузе. Часть 1. , Архангельск: Поморский университет, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi