Historia języka rosyjskiego

History of Russian Language

2023Z

Kod przedmiotu24S1-HJRh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Виноградов В.В., История русского литературного языка, [w:] Избранные труды, t. 4, Москва, 1989 2) Войлова К.А., Леденева В.В., История русского литературного языка, Москва, 2009 3) Колесов В.В. , История русского языка, Санкт-Петербург, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi