Historia literatury rosyjskiej III

History of Russian Literature III

2022L

Kod przedmiotu24S1-HLRIIIh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Red. Jakóbiec M., Historia literatury rosyjskiej, t. 1, Warszawa: PWN, 1976 2) Mucha B., Historia literatury rosyjskiej od początków do czasów najnowszych, Wrocław: Ossolineum, 2002 3) Red. Barański Z., Semczuk A., Literatura rosyjska w zarysie, Warszawa: PWN, 1976 4) Red. Drawicz A., Historia literatury rosyjskiej XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002 5) Рассадин С., Русская литература: от Фонвизина до Бродского, Москва: Слово, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi