Historia literatury rosyjskiej IV

History of Russian Literature IV

2023Z

Kod przedmiotu24S1-HLRIVh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Drawicz A. red., Historia literatury rosyjskiej , t. -, Warszawa, 2002, s. - 2) 2. Лейдерман, Н., Липовецкий, М. , Современная русская литература , t. 2, М. : Академия, 2010 3) Тимина С.И., 3. Современная русская литература (1990-е гг. – начало XXI в.) [Текст]: учебное пособие для вузов , М. [и др.]: Академия [и др.], , 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi