Historia literatury rosyjskiej I

History of Russian Literature I

2021L

Kod przedmiotu24S1-HLRIh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Red. Jakóbiec M., Historia literatury rosyjskiej, t. 1, Warszawa: PWN, 1976 2) Red. Barański Z., Semczuk A., Literatura rosyjska w zarysie, Warszawa: PWN, 1976 3) Łużny R., Rosyjska literatura ludowa. Podręcznik dla studentów filologii rosyjskiej, Warszawa: , 1977
Literatura uzupełniająca
Uwagi