Historia Rosji

History of Russia

2021Z

Kod przedmiotu24S1-HRh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Nicholas V. Riasanovsky, Mark. D. Steinberg, Historia Rosji, Wydawnictwo UJ, 2009 2) Ludwik Bazylow, Paweł Wieczorkiewicz, Historia Rosji , Ossolineum, 2005 3) Michaił Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, Książka i Wiedza, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi