Kultura Rosji III

Culture of Russia III

2022L

Kod przedmiotu24S1-KRIIIh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi