Kultura Rosji II

Culture of Russia II

2022Z

Kod przedmiotu24S1-KRIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Mole, Sztuka rosyjska do 1914 roku, Wrocław, 1955
Literatura uzupełniająca
Uwagi