PNJR konwersacje I

Russian Language - Conversation Workshop I

2022Z

Kod przedmiotu24S1-PJNRKIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołubiewa A., Kowalska N, Русский язык сегодня, Agmen, 1997 2) Chlebda B., Danecka I., Milutina T., Skrypt do PNJR dla studentów II roku, Uniwersytet Opole, 2008 3) Wierieszczagina I., Teksty z życia codziennego z dialogami, Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne , 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi