PNJR czytanie z leksyką III

Russian Language - Reading and Vocabulary Workshop III

2023Z

Kod przedmiotu24S1-PNJRCZIIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Galas, W. Gromulska, L. Hoffman, M. Polak-Jasieńska, Русский язык для деловых людей, t. 1, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2004 2) В.К.Лебедев, Е.Н. Петухова, Деловая поездка в Россию, Златоуст, 2002 3) E. Stefańska, В мире бизнеса, Poltex, Warszawa, 2016 4) J. Dobrowolski, Туры по России, Język rosyjski dla zaawansowanych, COIG, 2003 5) Д.А. Парнов, Секреты выбора профессии, Книжный мир, Москва, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi