PNJR czytanie z leksyką II

Russian Language - Reading and Vocabulary Workshop II

2022L

Kod przedmiotu24S1-PNJRCZIIh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A.Pado, Start.ru, WSiP, 2006 2) A.Pado, Uspiech, WSiP, 2000 3) A.Gołubiewa, W.Czeczuga, P.Węcławiak, Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi