PNJR czytanie z leksyką IV

Russian Language - Reading and Vocabulary Workshop IV

2023L

Kod przedmiotu24S1-PNJRCZIVh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) В.К.Лебедев, Е.Н. Петухова, Деловая поездка в Россию, Златоуст, 2002 2) W. Galas, W. Gromulska, L. Hoffman, M. Polak-Jasieńska, Русский язык для деловых людей, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2004 3) E. Stefańska, В мире бизнеса, Poltex, Warszawa, 2016 4) J. Dobrowolski, Język rosyjski dla zaawansowanych, COIG, 2003 5) E. Stefańska, В мире бизнеса, Poltex, Warszawa, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi